ناتورالیسم ادبی در سینما؛ تنازع بقا و جبر زیست محیطی در فیلم های <<خاکستری>> و <<مرگ کسب وکار من است>>

فصلنامۀ پژوهش های ادبیات تطبیقی،دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 140-167

محمود بشیری؛رضا جمشیدی

چکیده

<<خاکستری>> و <<مرگ کسب وکار من است>> فیلم هایی ناتورالیستی اند که زندگی شخصیت هایی را بیان می کنند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در اوضاع وخیم و اسفناکی به سر می برند. رفتار و اَعمال شخصیت های این فیلم ها غیرارادی، غریزی و موروثی، و متأثر از شرایط جبری زیست محیطی ای است که بر آن ها تحمیل شده است. با توجه به اینکه ناتورالیسم از ادبیات به سینما راه یافته، در این پژوهش، فیلم های نام برده براساس ویژگی های ادبیات ناتورالیستی نقد و تحلیل شده و تنازع بقا، جبر زیست محیطی، عامل وراثت و سرانجامِ اسفناک شخصیت های داستانی مورد تأکید قرار گرفته است. داده های پژوهش به شیوۀ کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی است که مبتنی بر قرائت تنگاتنگ داستان فیلم هاست. تنازع میان شخصیت های این فیلم ها و جدال ایشان با محیط بیرونی سرانجامی جز مرگ و استیصال ندارد. درگیری شخصیت های داستانی با همدیگر، جدال شخصیت ها با محیط طبیعی یا ساخته های دست بشر، اوضاع اجتماعی و اقتصادی نامطلوب، بیماری های موروثی یا محیطی و کنش های نمادینی که بر جبر ناشی از وراثت تأکید می کنند، مؤلفه هایی از ناتورالیسم در این فیلم ها هستند.

کلیدواژه ها

تنازع بقا؛جبر زیست محیطی؛سرانجامِ بد؛سینما؛ناتورالیسم ادبی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ناتورالیسم ادبی در سینما؛ تنازع بقا و جبر زیست‌محیطی در فیلم‌های «خاکستری» و «مرگ کسب‌وکار من است»

چرا فیلم «محمد، رسول ‌الله، (ص)» تا امروز موفق نبوده؟

های ,فیلم ,ها ,شخصیت ,تنازع ,ناتورالیسم ,شخصیت های ,این فیلم ,فیلم ها ,های این ,های ادبیات

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم - کلیپ - سریال
میهن پروکسی ایران لیفت شاپ بیت کوین رایگان iransoftdownload آموزش زبان انگلیسی مهرستان pichakgolbargt learnwordpress عشق و دوستی مطالب اینترنتی بلیط هواپیما